Webcast och inbjudan att ställa frågor

  • 10:03

En webbpresentation som beskriver Företrädesemissionen kommer att finnas tillgänglig på Immunicums webbplats från kl. 12.00 idag, tisdagen den 7 november 2017. Presentation kommer att hållas av Immunicums styrelseordförande, Agneta Edberg, och VD, Carlos de Sousa.

Presentation kommer att finnas tillgänglig på Immunicum hemsida på:
https://immunicum.se/investerare-se/garanterad-nyemission-2017/

Efter presentationen, kl 13.00 – 13.30 idag, kommer det finnas möjlighet att ringa in för att ställa de frågor som inte har besvarats som en del av webcasten.

För dig som vill ställa frågor, vänligen ring in på:

SE Toll: +46 8 506 395 49

Använd länken ovan för att se Q&A sändningen.