MERECA Survival Plots – Swedish

  • 12:02

Graferna nedan detaljerar informationen om överlevnadsstatus för alla patienter i respektive studiearm (56 i ilixadencel-gruppen och 30 i kontrollgruppen), från den senaste uppföljningen i juli 2019. Patienterna kommer att fortsätta följas på sex månaders basis.


Deprecated: Theme without comments.php is deprecated since version 3.0.0 with no alternative available. Please include a comments.php template in your theme. in /home/i/immunicu/www/wp-includes/functions.php on line 4977

Comments are closed.