MERECA Survival Plots – Swedish

  • 12:02

Graferna nedan detaljerar informationen om överlevnadsstatus för alla patienter i respektive studiearm (56 i ilixadencel-gruppen och 30 i kontrollgruppen), från den senaste uppföljningen i juli 2019. Patienterna kommer att fortsätta följas på sex månaders basis.