Styrelsens fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning