Bilaga – Förslag till bemyndigande övertilldelningsoption