Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter