Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande