Punkt 8. Styrelsens förslag till bemyndigande till styrelsen