Punkt 6. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen