Immunicum – Villkor för teckningsoptioner – Appendix A