Immunicum – Punkt 7 b. Styrelsens fullständiga förslag till resultatdisposition