Immunicum – Punkt 14. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen