Immunicum – Punkt 13. Styrelsens fullständiga förslag till incitamentsprogram