Immunicum – Punkt 12. Styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen