Immunicum – Punkt 11. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare