Immunicum – Protokoll från extra bolagsstämma 210122