Immunicum AB (publ) – Styrelsens förslag till beslut riktad nyemission – Bilaga 6