Immunicum AB (publ) – Protokoll extra bolagsstämma 4 december 2017 (signed)