Bilaga 1a – Erbjudna optioner enligt styrelsens förslag