Årsstämma 20151203- Bilaga 3 (Valberedningens redogörelse och förslag 20…