Årsstämma 20151203 – Bilaga 2 (Styrelsens förslag till emissionsbemyndig…