Årsstämma 20131203 – Bilaga 2 (Styrelsen förslag till emissionsbemyndiga…