6. Punkt 12 Styrelsens förslag till ändring av incitamentsprogram LTI 2019_2022