Stora Aktiedagen

VD Carlos de Sousa presenterar Immunicum kl 8:40 – 9:10 i sal 1

Ni kan även träffa oss utanför föreläsningssalarna under hela dagen.

Read more »