Immunicum Investor Event (Gothenburg)

Gothenburg
Date: Wednesday, April 18, 2018
Time: 18:00 – 20:00 CET
Location: First Hotel G
Restaurant Orkidé
Nils Ericsonplatsen 4
411 03 Gothenburg
 

An open and interactive evening with Immunicum’s leadership
Immunicum invites current shareholders and interested investors to join CEO Carlos de Sousa and other members of the leadership team for an overview of the current corporate presentation and an open and interactive Q&A session. Join us in Stockholm on April 11 and Gothenburg on April 18. Snacks and drinks will be served at both events.

 

RSVP by April 16 (Gothenburg)
We kindly request you to RSVP with your full name and at which location you would attend. The RSVP will confirm your spot at the requested location. Registration for each event will close once capacity is reached.

 

Confirm by RSVP


En öppen och interaktiv kväll med Immunicums ledning
Immunicum bjuder in befintliga aktieägare och intresserade investerare att träffa VD Carlos de Sousa och övriga medlemmar i ledningen för en presentation av det dagsaktuella läget och för en öppen och interaktiv frågestund. Välkomna att träffa oss i Stockholm den 11 april och i Göteborg den 18 april. Dryck och tilltugg serveras vid båda tillfällena.

 

OSA den 16 april (Göteborg)
Var vänlig svara med ditt fullständiga namn och på vilken ort du vill delta. Du får en bekräftelse att du är registrerad på den valda orten. Registreringen för respektive event stänger när antalet platser är fulltecknade.

 

Bekräfta med RSVP