Årsstämma i Immunicum AB (publ)

Årsstämma i Immunicum AB (publ)

Aktieägarna i Immunicum AB (publ) (“Bolaget”), org.nr 556629-1786, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 klockan 10:30 i Sturegatan 15:s lokaler på Sturegatan 15, 114 36 Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 10:00.