Artikel om Immunicum i Radiumhemmets Forskningsfonders tidning

  • 13:52

Immunicum: Ökar överlevnaden för cancerpatienter
radiumhemmetsforskningsfonder.se/immunicum-okar-overlevnaden-for-cancerpatienter
Hjälper immunsystemet att bekämpa cancer: Vita blodkroppar från friska blodgivare modifieras för att stimulera ett individuellt immunsvar mot tumörer hos cancerpatienter. Resultaten från den första kliniska studien stöder potentialen att förlänga överlevnaden