Management Team

 • ERIK MANTING

  Chief Executive Officer

  Shares: 1,064,824 Ph.D. in Molecular Microbiology and M.Sc. in Medical Biology Born: 1971

  Experience:Erik Manting holds a MSc in Medical Biology and a PhD in Molecular Microbiology. He worked for a number of years as a post-doctoral researcher in the field of immunology before making a career switch to banking in 2001. He spent the next 15 years in different commercial and management roles and his last five years in banking as Executive Director Corporate Finance at Kempen & Co, an investment bank with a focus on Life Sciences & Healthcare. He was CEO of DCprime until the combination with Immunicum in December 2020 and became Immunicum’s CEO in March 2021.

  Ongoing engagements: Supervisory board member Synerkine Pharma BV, Independent Director Transcode Therapeutics Inc.

  Erfarenhet:Erik Manting har en masterexamen i medicinsk biologi och en doktorsexamen i molekylär mikrobiologi. Han arbetade under ett antal år som doktorandforskare inom immunologi för att därefter gå över till investment banking där han tillbringade 15 år varav de sista som Executive Director Corporate Finance på Kempen & Co, en investeringsbank med fokus på Life Sciences & Healthcare. Han var VD för DCprime fram till sammanslagningen med Immunicum i december 2020. I mars 2021 tillträdde han som vd för Immunicum.

  Pågående uppdrag: Rådgivande styrelseledamot Synerkine Pharma BV, oberoende Director Transcode Therapeutics Inc.

 • Alex Karlsson-Parra

  Chief Scientific Officer

  Shares: 621,736 (private and through related persons’ holdings), 184,000 (warrants) M.D., Ph.D. Adjunct Professor in Clinical Immunology, Uppsala University, Sweden Born: 1950

  Experience: Alex Karlsson-Parra, MD, PhD has over 20 years of experience within transplantation immunology. In addition to his position as Co-Founder and CSO at Immunicum, he also serves as Associate Professor in Clinical Immunology at Uppsala University, Uppsala, Sweden, with special expertise in transplantation immunology and cancer immunotherapy and is former chairman of the Swedish Expert Group for Clinical immunology. Dr. Karlsson-Parra was awarded the Athena Prize, the Swedish healthcare´s most prestigious award for clinical research, in 2014. Prior to his current positions, he served as Associate Professor and Senior Physician at the Department of Clinical Immunology at Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden and Uppsala University Hospital, Sweden.

  Ongoing engagements:

  Past engagements during the last five (5) years: Board member of Immunicum.

  Erfarenhet: Över 20 års erfarenhet inom transplantationsimmunologi och tidigare ordförande för en svensk expertgrupp för klinisk immunologi. Tidigare chefsläkare på Fylkesjukhuset i Haugesund, Norge, och chefsläkare för klinisk immunologi för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

  Pågående uppdrag:

  Avslutade uppdrag de senaste fem (5) åren: Styrelseledamot i Immunicum.

 • JEROEN ROVERS

  Chief Medical Officer

  Shares: 534,000 M.D., Ph.D., Dr. Rovers has a medical degree from Leiden University and a Ph.D. in Surgical Oncology Born: 1970

  Experience: Jeroen Rovers trained as a pharmaceutical physician at the European Center of Pharmaceutical Medicine in Basel. In the past 20 years he worked in different academic institutes and companies, such as Wyeth and Organon and most recently at Kiadis Pharma where he held the role as Chief Medical Officer. Most of the products he worked on are related to oncology, haematology and transplantation. Dr. Rovers joined DCprime as Chief Medical Officer at the end of 2018 and has been serving as Managing Director for DCprime following the business combination with Immunicum in December of last year.

   

  Erfarenhet: Jeroen Rovers har erfarenhet som läkare i klinisk farmakologi vid European Center of Pharmaceutical Medicine i Basel. De senaste 20 åren har han arbetat vid flera akademiska institut och bolag som Wyeth och Organon samt senast på Kiadis Pharma där han hade rollen som Chief Medical Officer. De flesta produkter som han har arbetat med är inom onkologi, hematologi och transplantation. Jeroen Rovers började på DCprime i slutet av 2018 och utsågs till Managing Director för DCprime efter sammanslagningen med Immunicum i december förra året.

   

 • Lotta Ferm

  Chief Financial Officer

  Shares: 100,000 Degree in Business Administration and Economics from Högskolan Kristianstad and Växjö University. Born: 1966

  Experience: Nearly 30 years of finance and controlling experience from a range of corporations including most recently Doktor24 Healthcare AB and Medivir AB in the healthcare and life science sectors. She has held CFO, Head of Finance and Head of Controlling positions consistently over the last decade and led the corporate finance and accounting functions for multiple transitions for dynamic and innovative companies.

  Erfarenhet: Nästan 30 års erfarenhet från roller inom finans och ekonomi från en rad företag inklusive senast Doktor24 Healthcare AB och Medivir AB inom hälsovårds- och life science-sektorn. Under de senaste åren har hon varit finansdirektör samt haft ett flertal positioner som chef för finans- och ekonomiavdelningar. Hon har också ansvarat för finans- och redovisningsfunktioner under flera förändringsprocesser i dynamiska och innovativa företag.