Management Team

 • Sven Rohmann

  Chief Executive Officer

  MD, PhD, Executive MBA, J Gutenberg University, Mainz, Germany and Erasmus University, Rotterdam, Netherlands Born: 1962

  Dr. Rohmann received his medical degree from the University of Mainz, Germany; his Ph.D. in medicine from the Erasmus University in Rotterdam, the Netherlands; and an Executive MBA from the Kellogg School of Management in the USA. Sven brings more than three decades of experience as a successful executive in the industry, recently as acting CEO for Oasmia Pharmaceuticals, as founding CEO at Ganymed Pharmaceuticals, and senior management roles at Novartis and KGaA.

  Dr. Rohmann fick sin medicinska examen från universitetet i Mainz, Tyskland; sin doktorsexamen inom medicin från Erasmus University i Rotterdam, Nederländerna; och en Executive MBA från Kellogg School of Management i USA. Sven har mer än tre decennier av erfarenhet som en framgångsrik chef i branschen, nyligen som tillförordnad VD för Oasmia Pharmaceuticals, som grundande VD för Ganymed Pharmaceuticals, och ledande befattningshavare i Novartis och KGaA.

 • Alex Karlsson-Parra

  Chief Scientific Officer

  Shares: 621 736 (private and through related persons’ holdings), 184 000 (warrants) M.D., Ph.D. Adjunct Professor in Clinical Immunology, Uppsala University, Sweden Born: 1950

  Experience: Alex Karlsson-Parra, MD, PhD has over 20 years of experience within transplantation immunology. In addition to his position as Co-Founder and CSO at Immunicum, he also serves as Associate Professor in Clinical Immunology at Uppsala University, Uppsala, Sweden, with special expertise in transplantation immunology and cancer immunotherapy and is former chairman of the Swedish Expert Group for Clinical immunology. Dr. Karlsson-Parra was awarded the Athena Prize, the Swedish healthcare´s most prestigious award for clinical research, in 2014. Prior to his current positions, he served as Associate Professor and Senior Physician at the Department of Clinical Immunology at Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden and Uppsala University Hospital, Sweden.

  Ongoing engagements:

  Past engagements during the last five (5) years: Board member of Immunicum.

  Erfarenhet: Över 20 års erfarenhet inom transplantationsimmunologi och tidigare ordförande för en svensk expertgrupp för klinisk immunologi. Tidigare chefsläkare på Fylkesjukhuset i Haugesund, Norge, och chefsläkare för klinisk immunologi för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

  Pågående uppdrag:

  Avslutade uppdrag de senaste fem (5) åren: Styrelseledamot i Immunicum.

 • Sijme Zeilemaker

  Chief Operating Officer

  Shares: 13 302, 400 000 (warrants) MSc Biomedical Sciences, Leiden University Born: 1987

  Experience: Sijme Zeilemaker joins Immunicum having most recently served as Director Business Development at InteRNA Technologies where he supported the preclinical oncology company in connecting with pharmaceutical and biotechnology companies, licensing technologies and exploring grant opportunities. Sijme also served as Head of Business for 2-BBB Medicines and Business Development Manager for to-BBB technologies where he provided partnering support and attracted funding.

  Ongoing engagements:

  Past engagements during the last five (5) years:

  Erfarenhet: Sijme Zeilemaker var tidigare Director Business Development vid det prekliniska onkologibolaget InteRNA Technologies där han hade kontakt med läkemedels- och biotechbolag, skötte licensieringen av teknologin samt utvärderade möjligheterna till finansiering. Sijme har också varit affärschef vid 2-BBB Medicines och affärsutvecklingschef vid to-BBB Technologies där han bidrog till att stödja och initiera samarbeten med partner.

  Pågående uppdrag:

  Avslutade uppdrag de senaste fem (5) åren:

 • Peter Hein

  Interim CFO

  MSc in Business and Economics, Stockholm University Born: 1957

  Peter Hein has extensive experience from leading positions in the life science industry. He served as CFO at Q-Med, Biolipox (Orexo) and Vice President and CFO at BioArctic AB. He has also held the position of CFO and CEO at Granngården. Mr. Hein also brings experience in management and finance from companies including Ericsson and Swedish Match.

  Peter Hein har lång erfarenhet från ledande befattningar inom life science industrin. Han var CFO på Q-Med, Biolipox (Orexo) och vice president och CFO på BioArctic AB. Han har också haft position som CFO och CEO på Granngården. Hein ger också erfarenhet av företagsledning och finansiering från företag inklusive Ericsson och Swedish Match

 • Peter Suenaert

  Chief Medical Officer

  Shares: 25 000 MD, PhD in Medical Sciences from Leuven University, Belgium Born: 1968

  Peter has held a number of global development positions in the pharmaceutical industry including Senior Medical Scientist Haemat/Oncology Late Phase Development at Amgen, Medical Director Early Clinical Development at GSK Bio (Cancer Immunotherapeutics), Global Oncology Lead at Glenmark Pharma (IO assets), Chief Medical Officer at Immunicum AB and Vice-President Global Clinical Development at AgenTus Therapeutics (adoptive cell therapy). He is a board-certified medical doctor in Gastroenterology, qualified in Digestive Oncology and has a PhD in Medical Sciences from Leuven University, Belgium. He completed a post-doc at McGill University Health Center, Canada, and was on staff as Clinical Head Digestive Oncology at the University Hospital Antwerp before joining the pharmaceutical industry.

  Peter har haft ett antal globala utvecklingspositioner inom läkemedelsindustrin inklusive Senior Medical Scientist Haemat / Oncology Late Phase Development hos Amgen, Medical Director Early Clinical Development på GSK Bio (Cancer Immunoterapeutics), Global Oncology Lead at Glenmark Pharma (IO-tillgångar), Chief Medical Officer på Immunicum AB och Vice President Global Clinical Development på AgenTus Therapeutics (adoptivcellterapi). Han är en styrelse-certifierad läkare i gastroenterologi, kvalificerad i Digestive Oncology och har en doktorsexamen i medicinska vetenskaper från Leuven University, Belgien. Han avslutade en postdoktor vid McGill University Health Center, Kanada, och var anställd som Clinical Head Digestive Oncology vid University Hospital Antwerpen innan han gick över till läkemedelsindustrin.

 • Sharon Longhurst

  Head of CMC

  Shares: 8 493. 180 000 (warrants) Ph.D. in Virology, University of Warwick Born: 1969

  Experience: Sharon Longhurst has over 15 years in leading CMC efforts in small and medium sized organization. Sharon Longhurst joins Immunicum from her previous position as Senior CMC Manager at Akari Therapeutics, where she was responsible for all aspects of CMC, including clinical supply and distribution. Prior to that, Sharon spent 5 years as Principal Consultant of CMC at Parexel Consulting. From 2005–2011, she was a Pharmaceutical Assessor at MHRA in London in the biologics/biotechnology unit and provided national and EU scientific advice for Advance Therapy Medicinal Products (ATMPs) for cell and gene therapy.

  Ongoing engagements:

  Past engagements during the last five (5) year:

  Erfarenhet: Sharon Longhurst har mer än 15 års erfarenhet av att leda CMC-arbete i både små och medelstora organisationer och kommer senast från Akari Therapeutics där hon var ansvarig för CMC. Dessförinnan var Sharon under fem år CMC-konsult vid Parexel Consulting. Mellan 2005 och 2011 var hon farmaciutredare vid enheten för biologi/bioteknik på MHRA i London, där hon arbetade med vetenskaplig rådgivning för Advance Therapy Medicinal Products (ATMPs), såväl nationellt som på EU-nivå, inom cell- och genterapi.

  Pågående uppdrag:

  Avslutade uppdrag de senaste fem (5) åren:

 • Margareth Jorvid

  Head of Regulatory and QA

  Shares: 19 418. 230 644 (warrants) MSc Pharm, Uppsala University, MSc MTRA, Cranfield University, MBA, Stockholm School of Economics Born: 1961

  Experience: Margareth Jorvid has over 30 years’ experience in Regulatory Affairs for pharmaceuticals and has worked at the Medical Products Agency (MPA), as well as in large and small pharmaceutical companies such as Roussel Nordiska, Hoechst Marion Roussel (Stockholm and Paris, France) and Neopharma. Since 2006, consultant in regulatory affairs and quality assurance for pharmaceuticals and medical devices, as CEO of Methra Uppsala AB, LSM group. She is a Fellow and Honorary Life Member of TOPRA (The Organisation for Professionals in Regulatory Affairs), board member and TOPRA President 2005-2006.

  Ongoing engagements:

  Past engagements during the last five (5) years:

  Erfarenhet: Margareth Jorvid har över 30 års erfarenhet av Regulatory Affairs inom läkemedelsindustrin och har arbetat på Läkemedelsverket (MPA) samt stora och små läkemedelsföretag, som till exempel Roussel Nordiska, Hoechst Marion Roussel (Stockholm och Paris, Frankrike) och Neopharma. Sedan 2006 är hon även konsult inom regulatory affairs och kvalitetssäkring för läkemedel och medicintekniska produkter genom sitt företag Methra Uppsala AB, LSM group. Hon är medlem och hedersledamot i TOPRA (Organisation for Professionals in Regulatory Affairs), styrelseledamot och TOPRA president 2005-2006.

  Pågående uppdrag:

  Avslutade uppdrag de senaste fem (5) åren: