Board of Directors

 • Michael Oredsson

  Chairman since 2018

  Shares: 17 560 MSc in International Business Administration Born: 1960

  Experience: Michael Oredsson was until the end of 2017 CEO of publically-listed Bioinvent. Prior to that, Michael was CEO of Probi (2007-2013), Biosignal in Australia (2002-2007) and Nutripharma in Norway (1999-2001). During the eighties and nineties, he worked in senior positions in companies such as Pharmacia, M & M/Mars and Nestlé.

  Ongoing engagements: Michael is currently CEO and board member of Biome Australia Ltd (Melbourne). CEO and Board member of NLSC – Northern Lights Southern Cross AB.

  Independency: Michael Oredsson is independent in relation to the company, its senior executives and major shareholders.

  Erfarenhet:  Michael Oredsson är Civilekonom med internationell inriktning, och var fram till årsskiftet VD på börsnoterade Bioinvent. Innan dess var Michael VD på Probi (2007-2013), Biosignal i Australien (2002-2007) och Nutripharma i Norge (1999-2001). Under åttio- och nittiotalet arbetade han i ledande befattningar i företag som Pharmacia, M&M/Mars och Nestlé.

  Pågående uppdrag: Michael är för närvarande Verkställande direktör och styrelseledamot i Biome Australia Ltd (Melbourne). Verkställande direktör och styrelseledamot i NLSC – Northern Lights Southern Cross AB.

  Oberoende: Michael Oredsson är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

 • Charlotte Edenius

  Board member since 2016

  Shares: 4000 M.D., Ph.D., Karolinska Institute, Stockholm Born: 1958

  Experience: Charlotte Edenius has more than 20 years of experience from senior executives in pharmaceutical- and biotech companies, including experience from development of pharmaceuticals, regulatory issues and marketing. Charlotte has previously worked as Executive Vice President (R&D) at Medivir AB, Senior Vice President (R&D) at Orexo AB and as Vice President Research at Biolipox AB and various positions within clinical research and development at AstraZeneca.

  Ongoing engagements: Chairman of the board of directors and CEO of Allmora Life Science AB. Board member of Kancera AB, SynAct Pharma AB and Gesynta Pharma AB.

  Past engagements during the last five (5) years: Board member of Karolinska Institutet Innovations AB, Karolinska Development AB and Qlucore AB.

  Independency: Charlotte Edenius is independent in relation to the company, its senior executives and major shareholders.

  Erfarenhet: Charlotte Edenius har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar i läkemedels- och bioteknikföretag, inkluderande erfarenhet från läkemedelsutveckling, regulatoriska frågor och marknadsföring. Charlotte har tidigare arbetat som Executive Vice Presi President (R&D) på Medivir AB, Senior Vice President (R&D) på Orexo AB och som Vice President Research på Biolipox AB samt i olika befattningar inom klinisk forskning och utveckling på AstraZeneca.

  Pågående uppdrag: Styrelseordförande och verkställande direktör i Allmora Life Science AB. Styrelseledamot i Kancera AB, SynAct Pharma AB och Gesynta Pharma AB.

  Avslutade uppdrag de senaste fem (5) åren: Styrelseledamot i Karolinska Institutet Innovations AB, Karolinska Development AB och Qlucore AB.

  Oberoende: Charlotte Edenius är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

 • Magnus Persson

  Magnus Persson

  Board member since 2015

  Physician and an associate Professor in Physiology at the Karolinska Institutet in Stockholm Born: 1960

  Experience: Magnus Persson has 15 years’ experience as a partner in Venture Capital and has been partner in two Life Science Venture Capital companies, one based in Sweden but with global scope and one based in The Bay Area in California, USA. Magnus has extensive experience of financing within medicine, Life Science and biotechnology. He has been leading development teams in phase II and III-programs within the pharmaceutical industry. He has founded and lead both private and public biotech and medtech companies, as chairman of the board of directors and as board member in Europe and the USA. He has more than 90 years’ combined experience of board service within the Life Science industry and has been involved in tens of IPO’s.

  Ongoing engagements: Chairman of the board of directors of SLS Invest AB, Attgeno AB, Addi Medical AB, Addi Optioner AB, Galecto Biotech AB, CANTARGIA AB and Perma Ventures AB. Board member of Karolinska Development AB, Gyros Protein Technologies Holding AB and Själbådan AB.

  Past engagements during the last five (5) years: Chairman of the board of directors of Bio-works Technologies AB. Board member of Gyros Protein Technologies AB.

  Independency: Magnus Persson is independent in relation to the company, its senior executives and major shareholders.

  Erfarenhet: Magnus Persson har 15 års erfarenhet som partner inom Venture Capital och har varit partner i två (2) Life Sciences Venture Capital-företag, ett baserat i Sverige men med global räckvidd och ett baserat i The Bay Area i Kalifornien, USA. Magnus har lång erfarenhet av finansiering inom medicin, biovetenskap och bioteknik. Han har lett utvecklingsteam i fas II och III-programmen inom läkemedelsindustrin. Han har grundat och lett såväl privata som offentliga biotech- och medtechföretag som styrelseordförande och styrelseledamot i Europa och USA. Totalt har han mer än 90 styrelseår inom life science-industrin och har varit inblandad i ett tiotal börsintroduktioner.

  Pågående uppdrag: Styrelseordförande i SLS Invest AB, Perma Ventures AB, ATTGENO AB, CANTARGIA AB, Addi Medical AB, Addi Optioner AB samt Galecto Biotech AB. Styrelseledamot i Karolinska Develoment AB, Gyros Protein Technologies Holding AB samt Själbådan AB.

  Avslutade uppdrag de senaste fem (5) åren: Styrelseordförande i Bio-Works Technologies AB. Styrelseledamot i Gyros Protein Technologies AB.

  Oberoende: Magnus Persson är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

 • Steven Glazer

  Board member since 2016

  MD, University of Copenhagen and trained in Internal Medicine. Born: 1948

  Experience: Steven Glazer is an experienced executive within health and biotech. He has extensive and broad experience from the therapeutic field, including hematology, oncology, hemophilia, HIV, diabetes, allergies and cardiovascular diseases from pharmaceutical and biotech companies in Europe and the USA. He has qualifications from successful planning and implementation of development strategies, regulatory strategies and business strategies, projects and study plans. Steven is Chief Medical Officer at Hansa Medical AB and has been working as Senior Vice President Development at BioInvent, Vice President Development at Zealand Pharma and Medical Director at Novo Nordisk.

  Ongoing engagements: – Medical director of RhoVac AB. Chief Medical Officer of Idogen AB:

  Past engagements during the last five (5) years:

  Independency: Steven Glazer is independent in relation to the company, its senior executives and major shareholders.

  Erfarenhet: Steven Glazer är en erfaren befattningshavare inom hälsa och bioteknik. Han har omfattande och bred erfarenhet från det terapeutiska området, inklusive hematologi, onkologi, hemofili, HIV, diabetes, allergier och kardiovaskulära sjukdomar från läkemedels- och bioteknikbolag i Europa och USA. Han har meriter från framgångsrik planering och implementering av utvecklingsstrategier, regulatoriska strategier och affärsstrategier, projekt och studieplaner. Steven är Chief Medical Officer för Hansa Medical AB och har arbetat som Senior Vice President Development för BioInvent, Vice President Development för Zealand Pharma och Medical Director för Novo Nordisk.

  Pågående uppdrag: – Medical director i RhoVac AB. Chief Medical Officer i Idogen AB.

  Avslutade uppdrag de senaste fem (5) åren:

  Oberoende: Steven Glazer är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

 • Kerstin Valinder Strinnholm

  Board member since 2016

  Degree from the School of Journalism at the University of Gothenburg. Born: 1960

  Experience: Kerstin Valinder Strinnholm is a business advisor within pharmaceuticals and biotechnology and a graduate from the School of Journalism at the University of Gothenburg. Kerstin has over 30 years of international experience within sales, marketing and business development from senior positions within Astra/AstraZeneca and Nycomed Takeda.

  Ongoing engagements: Board member of Corline Biomedical AB, Camurus AB, KVS Invest AB, Klifo A/S, Gedea Biotech AB and Cavastor AB.

  Past engagements during the last five (5) years:

  Independency: Kerstin Valinder Strinnholm is independent in relation to the company, its senior executives and major shareholders.

  Erfarenhet: Kerstin Valinder Strinnholm är affärsutvecklingsrådgivare inom läkemedels- och bioteknikområdet med examen från Journalisthögskolan vid Göteborgs universitet. Kerstin har över 30 års internationell erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och affärsutveckling från ledande befattningar inom Astra/AstraZeneca och Nycomed Takeda.

  Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Corline Biomedical AB, Camurus AB, KVS Invest AB, Klifo A/S, Gedea Biotech AB samt Cavastor AB.

  Avslutade uppdrag de senaste fem (5) åren:

  Oberoende: Kerstin Valinder Strinnholm är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.