Immunicum AB (publ) offentliggör årsredovisningen för 2018

Pressmeddelande

4 april 2019

Immunicum AB (publ) offentliggör årsredovisningen för 2018

Immunicum AB meddelar idag att årsredovisningen för 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.immunicum.com.

Årsredovisningen postas till de aktieägare och intressenter som särskilt begär det. För ytterligare information, vänligen kontakta bolaget per telefon +46 8 732 8400 eller via e-post info@immunicum.com.

Denna information är sådan information som Immunicum är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2019 klockan 8:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 8 732 8400
E-post: info@immunicum.com

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0) 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com 

Media Relations

Gretchen Schweitzer och Joanne Tudorica
Trophic Communications
Telefon: +49 89 2388 7735 eller +49 176 2103 7191
E-post: ir@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potential att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com