IMMUNICUM AB (PUBL) PUBLICERAR ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014/2015

Göteborg, 2015-11-06 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Från och med idag, fredagen den 6 november 2015, finns Immunicums årsredovisning för 2014/2015 tillgänglig på Bolagets hemsida http://ir.immunicum.com/annuals.cfm

 

För ytterligare information, kontakta:

Jamal El-Mosleh, vd, Immunicum, 031 - 41 50 52,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

www.immunicum.se

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startade tidigare i år med Bolagets längst framskridna projekt, INTUVAX®. I projektportföljen finns ytterligare två kliniska projekt mot levercancer och gastrointestinal stromalcellstumör.