Archives: Events & Webcast

Årsstämma i Immunicum AB (publ)

  • 10:39

Årsstämma i Immunicum AB (publ) Aktieägarna i Immunicum AB (publ) (“Bolaget”), org.nr 556629-1786, kallas härmed till årsstämma torsdagen… Read more

BioStock Live

  • 13:53

The venue: Nyhetsbyrån Direkt Kungsgatan 33, 2nd floor   Presentation slots are scheduled as follows:   BioStock 10:00-10:05… Read more